CPC1 CPC2 CPC3 CPC4 Cựa Dao

Trận 42 Đá Gà Giải CPC3 Ngày 08/07/2024 Duyên Ti vs Bảo Sting

banner ads banner ads

Không thể cưởng lại với trận đá gà xổ 1 tỷ giữa anh Đảm Sóc Trăng vs anh Mạnh Bến Tre ngày 8/7/2024

Anh em miền tây chơi mạnh quá

[Trận gà tiền lớn] Xổ 1 Tỷ giữa A.Đảm ST vs A.Mạnh BT tại CPC3 ngày 8/7/2024 - gà giải có khác
trận đá gà kéo dài gần 10 phút, mở đầu cho đá gà giải CPC3 ngày 8/7/2024